Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2018

Σοκαριστικὴ ὁμιλία πλήρης ἀποκαλύψεων γιὰ τὴν Cabal

Εικόνα
C A B A L - Σ Υ Ρ Ι Α
Ἱστορικὴ ὁμιλία στὴν Δαμασκὸ στέλνει κύματα σόκ σ' ὃλον τὸν κόσμονἩ ὁμιλία αὐτὴ ἒλαβε χώρα σὲ παρελθόντα χρόνον, ἐξηφανίσθη ὃμως ἀπ' τὶς εἰδήσεις διεθνῶς, μέχρις ὃτου ἐκυκλοφόρησεν ἀργότερα ἀπὸ τοὺς "βετεράνους Σήμερα" μίαν πατριωτικὴν ὀπργάνωσιν στὴν Ἀμερικὴν, τὰ ἀποκαλυπτόμενα εἶναι ἂκρως ἐνδιαφέροντα καὶ ἀφοροῦν ἂμεσα καὶ τὴν Ἑλλάδαν..
ὙπὸPreston James, Ph.D - 13 Δεκεμβρίου 2014


ΤὴνπερασμένηνἑβδομάδαὁGordon Duff,ἀρχαιότεροςἐκδότηςτῶν " ΒετεράνωνΣήμερα", παρουσίασεμίανἱστορικὴνὁμιλίαστὸΔιεθνὲςΣυνέδριογιὰτὴνκαταπολέμησιντῆςτρομοκρατίαςκαὶτοῦΘρησκευτικοῦἘξτρεμισμοῦπουπραγματοποιήθηκεστὴνΔαμασκὸντῆςΣυρίας. Αὐτὴ ἡ ὁμιλία στέλνει κύματα σὸκ σὲ ὃλον τὸν κόσμον. Ὁ GordonDuffἦταν μέλος μίας ἀντιπροσωπευτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν "VeteransToday" που ταξίδεψε στὴν Δαμασκὸ καὶ ἦταν σὲ διαβούλευσιν μὲ τὸ συμβούλιο τῶν Βετεράνων Σήμερα καὶ ἂλλα ἂτομα μὲ παρομοία νοοτροπία στὴν ἀμερικανικὴ στρατιωτικὴ καὶ κοινότητα Πληροφοριῶν καὶ ἂλλα τέτοια ἂτομ…