Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2018

Ἡ ἐπίπτωσις ἀπὸ τὶς ΤΡP-TISA-TTIP

Εικόνα
ΚάτιτὸὁποῖονδὲνἒχειἐκτενῶςἀναλυθεῖκαὶπεριγραφεῖστὸνἡμερήσιοντύποντῆςἙλλάδος τὴν ὁποίαν ἀφορᾷ ἂμεσα, ὃπωςκαὶγενικώτεραστὸνκόσμον, εἶναιτὸθέματῆςσυμφωνίαςΕὐρώπης-Ἀμερικῆςσχετικὰμὲτὸἐμπόριονκαὶτὶςἐπενδύσειςἀμφοτέρωντῶνμερῶν, καὶτὴνἐπίπτωσινπουθὰἒχῃτοῦτοπαγκοσμίως, ἐφ' ὃσονπρόκειταινὰκαλύψῃτὸ 75 % περίπουτοῦπαγκοσμίουΑΕΠ. Στὸἂρθροναὐτὸοἱ WikiLeaks ἀναλάμβάνουννὰμᾶςκατατοπίσουνσχετικῶς.
WikiLeaks

WikiLeaks ψάχνειτὰσχετικὰμὲτὸὑπερφυσικὸνεὐρωαμερικανικὸσύμφωνονἐμπορίου
Τὴν Τρίτην 11 Αὐγούστου στὶς 9:15 μ.μ., ἡ ὁμὰς WikiLeaks ξεκίνησε μίαν ἐκστρατεία γιὰ νὰ συγκντρώσῃ ποσὸν € 100.000 γιὰ τὸ πιὸ ἐπιθυμητὸ μυστικὸν τῆς Εὐρώπης: τὴν Διατλαντικὴν Ἐμπορικὴ κι Ἐπενδυτικὴ Σύμπραξιν (TTIP).
Οἱ ἀρχικὲς δεσμεύσεις ἒχουν ἢδη γίνει ἀπὸ πολλοὺς ἀκτιβιστὲς καὶ διαφωτιστὲς ὑψηλοῦ προφίλ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὶς ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλλάδος, Γιάννη Βαρουφάκη, τοῦ μεγάλου σχεδιαστοῦ μόδας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ τῆς περιβαλλοντικῆς ἐκστρατείας DameVivenneWestwood, τοῦ …