Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2019

Ἐπὶ τέλους φθάνουμε στὴν πολυπόθητον "ἐπαναφορὰ"

Εικόνα
Ἀποκάλυψις :  Ἡ πρώην Γενικὴ Νομικὴ Σύμβουλος τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης κ. Ηudes ἐξηγεῖ πῶς δρομολογεῖται τὸ "Reset" 
Μία σειρὰ ἀπὸ λεπτομερεῖς κινήσεις που ἐφαρμόζει Τὸ ΔΣ καὶ οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης προκειμένου, νὰ ἀνακτήσουν τὸν ἒλεγχον ἐπὶ τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ συστἠματος, ἐνάντια στὴν Καζάρικη Μαφία. Τὶ λέει γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς νομιμότητος.

Ἡ μέθοδος ἀποκατάστασης που ἒχει υἱοθετήσει τὸ ἐπιτελεῖον τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης. Τὸ πιστεύω της πώς εἶναι οὐσιαστικὰ σὲ πλεονκτικώτερη θέσιν, ἀπὸ τὸ Παγκόσμιον Ἑταιρικὸ Μπλόκ τῶν σιωνιστῶν τραπεζιτῶν (ΕΜΣΤ), τὸ ὁποῖον ἒχει χρεοκοπήσει καὶ μὲ ποιὸν τρόπον σχεδιάζεται κι ἐφαρμόζεται ἡ ἀποπληρωμὴ τῶν τόκων τῶν κρατῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταχρηστικῶς εἰσπραχθέντων τόκων ἀπὸ μέρους τοῦ ΕΜΣΤ. Λεπτομερὴς περιγραφὴ κι ἀνάλυσις τῆς μεθοδολογίας.
Πηγὴ

Ἀνηρτήθη ἀπὸ : zeuxisblog46